Friday, March 11, 2011

Aliran Catan


ALIRAN CATAN

Aliran Realisme

Aliran realisme adalah proses peniruan semula alam fizikal kepada alam maya. Merupakan aliran yang mementingkan kebenaran dan ketetapan terhadap apa yang dilihat oleh mata secara visual dan tepat. Aliran ini mementingkan mesej dan aspek-aspek formalistik dalam menghasilkan sesuatu karya. Subjek utama yang dilukis adalah berkaitan dengan rakaman alam semulajadi dan situasi sebenar kehidupan seharian. Kebiasaannya aliran ini menggunakan media konvensional dalam proses berkarya. Contoh cat minyak,akrilik, cat air dan poster colour. Contoh pelukis Malaysia yang mengunakan aliran ini ialah Mohd Hoessein Enas yang digelar sebagai “Bapa Seni Lukis Potret Malaysia” kerana kejayaan beliau dalam menghasilkan potret yang berbentuk real. Contoh karya Memetik Daun Tembakau di Kelantan (1962), Menanam Padi (1989) dan sebagainya. Begitu juga pelukis Jaafar Taib ‘Sang Juara’ (2005), Johan Marjonid  ‘Arca Alam II’ (2003). Pelukis barat pula ialah Gustave Courbett ‘The Stonebreaker’ dan Jean- francois Millet dalam lukisan yang bertajuk ‘Potato Planters’ (1861)

Aliran Abstrak Ekspresionisme       

Aliran ini berkembang selepas perang dunia kedua. Kemunculan istilah pertama aliran ini adalah di Jerman pada tahun 1919 di dalam majalah Der Sturm yang merujuk kepada sekumpulan artis Ekspressionis Jerman. Selain itu, aliran ini juga mempunyai pengaruh dengan aliran Surelisme dan aliran Kubisme. Karya-karya aliran ini mengambarkan luahan perasaan yang sebenar melalui penggunaan warna, sapuan berus, renjisan warna dan aksi pelukis dengan pelbagai cara yang bebas. Artis mementingkan kespontanan, intuitif dan pemikiran bebas daripada perancangan dalam berkarya. Kepentingan aksi semasa melukis diambil kira dan memberi kesan kepada karya. Contohnya karya Jackson Pollock yang berjudul “Autumn Rhythm” dihasilkan dengan cara mencurah, merenjis, atau menyapu cat dengan pergerakan keseluruhan anggota badan sehingga warna memenuhi keseluruhan kanvas. Karya ini memperlihatkan warna yang dimanipulasi bagi penghasilan garisan dan jalinan yang mengambarkan pergerakan yang dinamik. Aliran ini juga banyak menggunakan simbol untuk menyampaikan mesej, imej abstrak dan hilang sifat realistik di samping mengutamakan unsur warna, bentuk, dan garisan serta menggunakan pelbagai teknik dan media. Antara pelukis barat yang mengamalkan aliran ini ialah ‘Franz Kline’ (Amerika 1910-1962) @Untitled 1950’cat minyak dan ‘Jackson Pollock’ (Amerika 1912-1956)@ ‘Number One’ cat minyak (renjisan). Para pelukis tempatan pula ialah ‘Syed Ahmad Jamal’ @ Harapan 1962, cat minyak , ‘Yeoh Jin 1962, cat minyak dan ‘Abdul Latiff Mohidin’ @ Pemandangan 111 1966, cat minyak .

AliranKiubisme

Kubisme merupakan aliran yang paling inovatif, kreatif, dan berpengaruh besar dalam perkembangan aliran seni rupa di era abad 20an. Aliran kubisme adalah sebuah gerakan seni rupa moden pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Picasso dan Braque. Prinsip dasar yang umum pada kubisme iaitu menggambarkan bentuk objek dengan cara memotong, pertindihan , penyederhanaan, transparansi, deformasi, menyusun dalam aneka bentuk. Gerakan ini dimulai pada media lukisan dan patung melalui pendekatannya masing-masing. Ciri dari aliran ini adalah mengaplikasikan bentuk-bentuk realisme kedalam bentuk geometri dengan pendekatan bentuk dan warna di atas kanvas yang diibaratkan sebagai media pecahan kaca. Istilah "Kubis" itu sendiri, tercetus berkat pengamatan beberapa pelukis iaitu Louis Vauxelles (kritikus Prancis) setelah melihat sebuah karya Braque di Salon des Independants, berpendapat bahawa bahawa karya Braque sebagai reduces everything to little cubes (menempatkan segala sesuatunya pada bentuk kubus-kubus kecil. Gil Blas menyebutkan lukisan Braque sebagai bizzarries cubiques (kubus ajaib). Sementara itu, Henri Matisse menyebutnya sebagai susunan petits cubes (kubus kecil). Maka untuk selanjutnya dipakai istilah kubisme untuk memberi ciri dari aliran seperti karya-karya tersebut sebagai aliran dalam seni visual

Pop Art         

Istilah Pop Art dicipta oleh pengkritik Inggeris iaitu Lawrence Alloway untuk mencipta satu pergerakan ataupun kumpulan yang mengelarkan diri mereka sebagai "Independence Group" yang bergerak aktif pada tahun 1954-1955. (ENglish Pop Art). MAnakala di Amerika Syarikat, Pop Art lahir di tengah-tengah kesibukan kota d New York. Pada tahun 1959, Robert Rauschernberg dan Jasper Johns dianggap sebagai pelukis Pop Art yang pertama.
Pop Art dianggap sebagai reaksi kepada Abstrak Ekspressionisme apabila ia menggunakan imej bergambar serta teknik "hard-edge" dan fotografi. Pelukis-pelukis yang terkenal di Amerika Syarikat terdiri daripada JAsper John Dan Robert. Manakala pelukis Pop ARt yang terkenal di Amerika Syarikat terdiri daripada Richard Hamilton, David Hockney, Peter Blake dan Allen Jones. Pelukis Pop Art yang begitu kreatif dan juga yang mempunyai kemahiran yang begitu bermutu tinggi di dalam penghasilan karya atau lukisan yang berkaitan dengan Pop Art di Malaysia terdiri daripada Ismail Zain, Redza Piyadasa, dan Ahmad Shukri Mohamad. Di antara hasil karya pelukis-pelukis Pop Art Malaysia ialah "Pemandangan Malaysia Teragong'.


Aliran Impressionisme

Impressionisme bermula apabila timbulnya salah faham antara artis dan audien. Keadaan ini menimbulkan situasi luar biasa kepada audien tentang seni, keadaan ini berlaku berikutan perkembangan dan kemajuan berlaku dengan pesat. Masyarakat mula berkehendakkan kehidupan kepada yang lebih baik, mereka merasakan perlu memperolehi termasuklah apa yang dilalui oleh kelas atasan seperti pendidikan, hobi dan arts. Pemikiran tentang seni klasik perlu berubah, selepas tahun 1860 pengkarya mula memikirkan rakaman secara spontan berdasarkan apa yang dilihat. Rakaman lukisan mestilah jujur iaitu melalui kesan berus yang perlu dinampakkan dengan jelas. Photographic di dalamnya hendaklah ada nilai poetic dan jiwa. Ini adalah idea baru mengenai teori yang berkait dengan pengalaman mata. Mata menerima informasi yang hanya melalui warna. Ianya juga bukan sekadar menghasilkan landskap malahan menghasilkan sensasi daripada landskap tersebut. Impressionisme mula wujud apabila pengkritik seni iaitu M. Louis Leroy menulis dalam jurnal ’ Le Charivari tentang seni lukisan Claude Monet Impressionisme Sunrise 1872. Aliran impresionisme adalah aliran yang mementingkan pengcahayaan dan merakam cahaya  di luar studio. Pengkarya aliran ini tidak mementingkan imej yang ingin dipaparkan dan hanya mementingkan cahaya. Aliran ini menolak gambaran secara tradisional dan khayalan dalam keagamaan. Warna memainkan peranan penting dalam menghasilkan cahaya.
Warna wujud kerana cahaya. Oleh itu apabila cahaya berubah maka warna pun turut berubah. Cahaya sentiasa mempengaruhi warna dan cahaya pula sentiasa berubah. Mereka melukis di luar studio untuk melukis apa yang mereka lihat dan bukan apa yang mereka tahu.  Contoh pelukis tempatan yang menggunakan aliran ini ialah Osman Bakar  “Pekan Kita Sebelum Merdeka”, Md Sanim Md Dom “Wadah Perikatan”. Pelukis barat pula ialah Vincent Van Gough “Bedroom”.

Aliran Ekspressionisme

Menolak ciri-ciri tradisi klasik. Seni adalah manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. Menyingkir subjek dan objek serta menolak peniruan alam. Penggunaan warna yang terang bagi menyampai mesej. Penggunaan warna yang dramatik. Kadang kala tidak ada imej yang jelas dan bersifat organik. Kesan berus yang kasar, kadang kala tidak menggunakan berus.

Aliran Futurisme

Futurisme dari bahasa Perancis, futur atau bahasa Inggris, future yang keduanya berarti “masa depan” adalah sebuah ilmu yang mempelajari masa depan aliran seni yang avant-garde, atau sebelum masanya, terutama pada tahun 1909 Masehi. Futurisme juga pandangan yang lebih mementingkan masa depan. Futurisme adalah aliran seni yang mendukung perkembangan tipografi sebagai unsure ekspresi dalam desain, artinya dalam futurisme huruf tidak hanya diperlakukan sebagai tanda bunyi tetapi juga sebagai lambang rupa untuk menyampaikan suatu makna. Hal ini disebabkan karena banyak penyair futurisme yang memanfaatkan tipografi sebagai bagian dari ungkapan perasaannya dalam berpuisi.

Aliran Surealisme

Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda pelukis. Imej bawah sedar dan alam khayalan. Menyeramkan, sunyi dan tidak logik. Warna-warna gelap digunakan untuk menimbulkan kesan misteri. Objek diletakkan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dan dicantum-cantumkan.

Aliran Dadaisme

Kumpulan perantaran antar aliran futurisme dengan surealisme. Konsep tanpa kongkongan. Tidak menitikberatkan tradisi penghasilan seni semata-mata. Seni adalah medium untuk melepaskan perasaan. Berpegang kepada konsep ‘kemusnahan juga merupakan penciptaan’.


No comments:

Post a Comment